תנוחות יוגה

Uttanasana
Uttanasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Urdhva Prasarita Eka Padasana
Urdhva Prasarita Eka Padasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Visvamitrasana
Visvamitrasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Eka Pada Sirsasana
Eka Pada Sirsasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Eka Hasta Bhujasana
Eka Hasta Bhujasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Dwi Hasta Bhujasana
Dwi Hasta Bhujasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Parivrtta Parsvakonasana
Parivrtta Parsvakonasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Kurmasana
Kurmasana

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Adho Mukha Vrksasana / עמידת ידיים
Adho Mukha Vrksasana / עמידת ידיים

מרכז איינגאר יוגה עמק האלה

 

שיעורים שונים

Supta Padangusthasana I
Supta Padangusthasana I

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Supta Padangusthasana Lateral
Supta Padangusthasana Lateral

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Adho Mukha Svanasana
Adho Mukha Svanasana

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Anantasana
Anantasana

שיעור שיוויי משקל במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Urdhva Prasarita Eka Padasana
Urdhva Prasarita Eka Padasana

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Marichyasana I
Marichyasana I

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Supta Baddha Konasana
Supta Baddha Konasana

שיעור כפיפות לפנים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Chair Sarvangasana
Chair Sarvangasana

שיעור מתקדמים במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

Ropes Adho Mukha Svanasana
Ropes Adho Mukha Svanasana

תרגול רך במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

 

סדנאות וארועים

ארוע פתיחת שנה 9/2015
ארוע פתיחת שנה 9/2015

הרצאתו של ד"ר תומר פרסיקו במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

ארוע פתיחת שנה 9/2015
ארוע פתיחת שנה 9/2015

הרצאתו של ד"ר תומר פרסיקו במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

ארוע פתיחת שנה 9/2015
ארוע פתיחת שנה 9/2015

הרצאתו של ד"ר תומר פרסיקו במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016
אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016

סדנת סוף השנה במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016
אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016

סדנת סוף השנה במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016
אפרת מיכלזון - סדנת סוף שנה 2016

סדנת סוף השנה במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

ארוע פתיחת שנה 10/2016
ארוע פתיחת שנה 10/2016

הרצאתו של ד"ר יוסי חלמיש במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

ארוע פתיחת שנה 10/2016
ארוע פתיחת שנה 10/2016

הרצאתו של ד"ר יוסי חלמיש במרכז איינגאר יוגה עמק האלה

ארוע פתיחת שנה 10/2016
ארוע פתיחת שנה 10/2016

הרצאתו של ד"ר יוסי חלמיש במרכז איינגאר יוגה עמק האלה